Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a) Dòng điện là gì?

b) Em hãy nêu một số thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

c) Em hãy nêu một vài biện pháp an toàn điện mà em đã được học.

Bài làm:

a) Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

b) Một số thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện: Bàn ủi điện, nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện, .....

c) Một vài biện pháp an toàn khi sử dụng nguồn điện:

+ Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

+ Không được tự mình tiếp xúc với mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

+ Khi có người bị điện giật thì không được chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021