Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 16 SGK lí 7)

Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

Bài làm:

Ta thấy viên phấn thứ 2 đúng bằng ảnh của viên phấn thứ nhất => viên phấn thứ nhất có độ lớn đúng bằng ảnh của nó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7