Giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại (hình 3.3 SGK) ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang10 SGK lí 7)

Giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại (hình 3.3 SGK) ?

Bài làm:

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất. Khi ta đứng ở nơi có hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra thì ta đang ở vùng bóng tối. Tại đây ta không nhìn thấy nguồn sáng (Mặt trời) đồng nghĩa với địa điểm xảy ra không nhận được ánh sáng từ mặt trời nên trời tối lại.i 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021