Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Tại sao ?

  • 2 Đánh giá

Câu 9: Trang 39 - SGK vật lí 7

Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Tại sao ?

Bài làm:

Người ta áp tai xuống đất do:

  • Tốc độ truyền âm trong môi trường chất rắn lớn.
  • Khả năng truyền âm trong môi trường chất rắn tốt nên sẽ nghe rõ hơn trong môi trường không khí.
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7