Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2 và một vài nguồn điện khác mà em biết sgk Vật lí 7 trang 54

  • 1 Đánh giá

Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2 và một vài nguồn điện khác mà em biết - sgk Vật lí 7 trang 54

Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2 và một vài nguồn điện khác mà em biết

Hãy quan sát hình 19.2 và những pin thật và chỉ ra đâu là cực dương, đâu là cực âm của mỗi nguồn điện này.

Bài làm:

Các nguồn điện có trong hình 19.2 là ắc quy, pin

Một vài nguồn điện khác là pin mặt trời, máy phát điện, ...

Để xác định cực dương, cực âm của mỗi nguồn điện, ta xem kí hiệu được in trên nguồn điện, cực dương được kí hiệu dấu +, cực âm được kí hiệu dấu -

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021