Trong bóng đèn bút thử điện (hình 22.3) có chứa một chất khí (khí nêon). Hãy quan sát bóng đèn này và nên nhận xét về hai đầu dây bên trong của nó. sgk Vật lí 7 trang 61

  • 1 Đánh giá

Trang 61 Sgk Vật lí lớp 7

Trong bóng đèn bút thử điện (hình 22.3) có chứa một chất khí (khí nêon). Hãy quan sát bóng đèn này và nên nhận xét về hai đầu dây bên trong của nó.

Bài làm:

Nhận xét : Hai đầu dây bên trong của nó không tiếp xúc với nhau

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021