Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng? sgk Vật lí 7 trang 61

  • 1 Đánh giá

Trang 61 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy quan sát bóng đèn bút thử điện khi nó phát sáng và trả lời câu hỏi sau đây:

Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng?

Bài làm:

Đèn sáng do vùng chất khí (khí neon) ở giữa hai đầu dây này phát sáng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021