Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 33 - SGK vật lí 7

Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?

Bài làm:

Vật có tần số lớn hơn sẽ dao động nhanh hơn

=> Vật phát ra âm có tần số 70Hz dao động nhanh hơn.

Vật phát ra âm có tần số 50 Hz dao động chậm hơn.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021