Giải vật lí 7: Bài tập 8* trang 74 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 8*: trang 74 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 8* trang 74 sgk

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không ?

Bài làm:

Khi mắc đúng vôn kế vào giữa hai cực của nguồn điện thì số chỉ của nó sẽ khác không, nghĩa là chốt + và chốt - của vôn kế lần lượt được nối đúng với cực (+) và cực (-) của nguồn điện bằng dây dẫn mà không bị ngắt mạch.

Vậy chọn đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021