Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 4 SGK lí 7)

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?

Bài làm:

Ta nhận biết được ánh sáng phải có điều kiện là ánh sáng truyền vào mắt ta.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021