Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 19: Dòng điện Nguồn điện sgk Vật lí 7 trang 53

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 53 Sgk Vật lí lớp 7

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - sgk Vật lí 7 trang 53

C1. a) Đối chiếu hình 19.1a với hình 19.1b, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau: Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như.......trong bình.

b) Đối chiếu hình 19.1c với hình 19.1d, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau: Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước........từ bình A xuống bình B.

C2. Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước lại chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ?

Bài làm:

C1. a) Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như nước trong bình.

b) Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước chảy từ bình A xuống bình B.

C2. Để đèn này lại sáng, ta lại làm nhiễm điện mảnh phim nhựa bằng cách cọ xát

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021