Hãy quan sát và đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây và ghi kết quả vào bảng sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 31 - SGK vật lí 7

Hãy quan sát và đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây và ghi kết quả vào bảng sau:

Bài 11: Độ cao của âm

Bài làm:

Làm thí nghiệm như hướng dẫn, cứ 10s trôi qua thu được kết quả rồi ghi vào bảng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021