Giải câu 1 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của mộ vật tạo bởi gương phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 18 SGK lí 7)

Cho một gương phẳng (hình 6.1 SGK) và một bút chì.

a) Hãy tìm cách đặt bút chì trước gương để ảnh của nó tạo bởi gương lần lượt có tính chất sau đây:

  • Song song, cùng chiều với vật.
  • Cùng phương, ngược chiều với vật.

b) Vẽ ảnh của cái bút chì trong hai trường hợp trên.

Bài làm:

a) Cách đặt bút chì để:

  • Song song, cùng chiều với vật: đặt bút chì nằm ngang và song song với mặt phẳng gương.
  • Cùng phương, ngược chiều với vật: đặt bút chì nằm trên đường thằng vuông góc với mặt phẳng gương.

b) Vẽ hình:

Giải câu 1 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của mộ vật tạo bởi gương phẳng

Giải câu 1 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của mộ vật tạo bởi gương phẳng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021