Giải câu 2 bài 6 vật lý 7: Thực hành quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

  • 1 Đánh giá

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng

Câu 2. (Trang 18 SGK lí 7)

Bố trí thí nghiệm như hình 6.2 (SGK). Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Bài làm:

Thực hiện thí nghiệm như hình 6.2 (SGK), sau khi làm rút ra được:

Di chuyển từ từ gương ra xa mắt, bề rộng vùng nhìn thấy của gương (PQ) sẽ giảm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021