Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 13 SGK lí 7)

Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Bài làm:

Dựa vào hình 4.2 (SGK) ta thấy tia IR nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới IS và pháp tuyến IN.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021