Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 44 - SGK vật lí 7

Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

Bài làm:

Gần nơi em sống gần đường, nhiều xe cộ đi lại, ảnh hưởng bởi tiếng động cơ, còi xe,...

Các biện pháp có thể sử dụng để chống gây ô nhiễm tiếng ồn là:

  • Xây dựng tường bê tông
  • Trồng nhiều cây xanh để âm thanh truyền đến gặp lá cây sẽ phản xạ theo các hướng khác nhau.
  • Làm trần nhà, trường nhà dày bằng xốp, làm tường phủ dạ, phủ nhung để ngăn bớt âm truyền qua chúng.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021