Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2, 3 công tắc K1, K2, K3 và nguồn điện. Hãy mắc một nguồn điện thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Muốn đèn Đ1 sáng chỉ bật công tắc K1

- Muốn đèn Đ2 sáng chỉ bật công tắc K2

- Khi muốn đèn Đ1 và Đ2 cùng sáng, chỉ bật công tắc K3

Bài làm:

Sơ đồ mạch điện thỏa mãn các yêu cầu của đề bài:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10) Vật lý 7

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021