Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với cầu chì khi đoản mạch. sgk vật lí 7 trang 83

  • 1 Đánh giá

Trang 83 - sgk vật lí 7

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với cầu chì khi đoản mạch.

Bài làm:

Khi đoản mạch, do cường độ dòng điện tăng cao, cầu chì nóng lên, chảy ra và bị đứt

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021