Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện sgk Vật lí 7 trang 56

  • 1 Đánh giá

Trang 56 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện

Bài làm:

Ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện: đồng, nhôm, sắt,

Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: sứ, gỗ, cao su, nhựa

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021