Giải bài 26 vật lí 7: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

  • 1 Đánh giá

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện có tính chất như thế nào ? Để trả lời câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ bài Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện thuộc chương trình SGK lớp 7. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.
  • Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.
  • Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 72 - sgk vật lí 7

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. - sgk vật lí 7 trang 72

Thí nghiệm 1: Nối vôn kế với hai đầu bóng đèn như hình 26.1

Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 72 - sgk vật lí 7

Thí nghiệm 2: Sử dụng ampe kế và vôn kế có giới hạn đo phù hợp, mắc mạch điện như sơ đồ 26.2. Trong đó lưu ý:

- Mắc chốt dương (+) của ampe kế và của vôn kế về phía cực dương (+) của nguồn điện.

- Hai chốt của vôn kế được mắc trực tiếp vào hai đầu bóng đèn.

Đọc và ghi số chỉ của ampe kế, của vôn kế khi ngắt và khi đóng công tắc vào bảng 1

- Tiến hành thí nghiệm tương tự với nguồn điện hai pin

Bảng 1

Kết quả đo

Loại mạch

điện

Số chỉ của vôn kế (V)

Số chỉ của ampe kế (A)

Nguồn điện một pin

Mạch hở

=

=

Mạch kín

=

=

Nguồn điện hai pin

Mạch kín

=

=

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 73 - sgk vật lí 7

Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

- Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn bằng không thì......dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng....thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng.....

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 73 - sgk vật lí 7

Một bóng đèn có ghi 2,5V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 73 - sgk vật lí 7

Hãy quan sát các hình 26.3a và b để tìm sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi có sự....giữa hai điểm A và B thì có....chảy từ A đến B.

b) Khi có....giữa hai đầu bóng đèn thì có....chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự....tương tự như....tạo ra.....

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài tập 6: trang 74 - sgk vật lí 7

Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không (không có hiệu điện thế) ?

A. Giữa hai đầu bóng đèn điện đang sáng;

B. Giữa hai cực của pin còn mới;

C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin;

D. Giữa hai cực của acquy đang thắp sáng đèn của xe máy.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 7*: trang 74 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 7* trang 74 sgk

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

A. Giữa hai điểm A và B

B. Giữa hai điểm E và C

C. Giữa hai điểm D và E

D. Giữa hai điểm A và D

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 8*: trang 74 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 8* trang 74 sgk

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện


  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021