Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau sgk vật lí 7 trang 73

  • 1 Đánh giá

Trang 73 - sgk vật lí 7

Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây, hãy viết đầy đủ các câu sau:

- Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn bằng không thì......dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng....thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng.....

Bài làm:

- Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021