Trả lời câu hỏi C1 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 60

  • 1 Đánh giá

Trang 60 Sgk Vật lí lớp 7

Trả lời câu hỏi C1 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 60

Hãy lắp mạch điện như sơ đồ hình 22.1 và tìm hiểu các nội dung sau đây:

a) Khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên không ? Bằng cách nào xác nhận điều đó ?

b) Bộ phận nào của đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng khi có dòng điện chạy qua ?

c) Khi đèn sáng bình thường, bộ phận đó của đèn có nhiệt độ khoảng 2500C

Trả lời câu hỏi C1 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 60

Bảng trên cho biết nhiệt độ nóng chảy của một số chất, hãy giải thích vì sao dây tóc của bóng đèn thường được làm bằng vonfram ?

Bài làm:

a) Khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên. Để xác nhận điều này, có thể để tay gần bóng đèn (không chạm vào bóng đèn) nếu cảm nhận thấy hơi nóng tức là bóng có nóng lên.

b) Dây tóc bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng khi có dòng điện chạy qua.

c) Dây tóc bóng đèn thường được làm bằng vonfram vì vonfram có nhiệt độ nóng chảy là 3370^{\circ}$C, cao hơn nhiệt độ đốt nóng để phát sáng của bóng đèn do đó vonfram có thể phát sáng khi bị đốt nóng mạnh mà lại không nóng chảy

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7