Giải câu 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 64

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 65 Sgk Vật lí lớp 7

Vật nào dưới đây có tác dụng từ ?

A. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn.

B. Một mảnh nilon đã được cọ xát mạnh.

C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.

D. Một đoạn dây dẫn

Bài làm:

Vật có tác dụng từ là cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.

Chọn đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021