Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn.

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 8 SGK lí 7)

Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế ?

Bài làm:

Do ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên để ba kim có thể thẳng hàng thì ta sẽ không nhận được ánh sáng từ kìm thứ 2 và thứ 3 hắt đến hay nói cách khác ta không nhìn thấy kim thứ 2 và thứ 3. Ta làm theo cách sau:

Bước 1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

Bước 2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7