Trên hình 5.4 (SGK), vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 16 SGK lí 7)

Trên hình 5.4 (SGK), vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.

a) Hãy vẽ ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

b) Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c) Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S'

d) Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S' mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.

Bài làm:

a) S' là ảnh của S qua gương nên ta vẽ S' như sau: trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với gương ta lấy S' sao cho khoảng cách tư S đến gương bằng khoảng cách từ S' đến gương.

b) Vẽ tia phản xạ ứng với tia tới SI và SK: kéo dài đường thẳng S'I và S'K qua mặt phẳng gương ta được tia phản xạ tương ứng.

c) Để nhìn thấy ảnh ảo S' ta phải đặt mặt ở vị trí có tia phản xạ lọt vào mắt ta.

d) Ta không hứng được S' trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S' chứ không có ánh sáng thật đến S'.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021