Vật nào phát ra âm ? Vật có rung động không ? Nhận biết điều đó bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 29 - SGK vật lí 7

Vật nào phát ra âm ?

Vật có rung động không ? Nhận biết điều đó bằng cách nào?

Bài làm:

Ly thủy tinh phát ra âm do ta thấy ly thủy tinh rung động.

Cách nhận biết: ta đổ nước vào trong ly ghi gõ vào thấy nước trong ly rung động chứng tỏ ly rung động.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021