Tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 - SGK vật lí 7

Tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời ?

Bài làm:

Trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời, do khi ở ngoài trời ta chỉ nghe được âm thanh mình phát âm ra, còn khí ở trong phòng kín thì ta lại nghe được cả âm phản xạ lẫn âm thanh của mình phát ra cùng một lúc.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021