Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat (CuSO4) là chất dẫn điện hay chất cách điện ? sgk Vật lí 7 trang 64

  • 1 Đánh giá

Trang 64 Sgk Vật lí lớp 7

Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat (CuSO4) là chất dẫn điện hay chất cách điện ?

Bài làm:

Khi công tắc đóng, đèn sáng

Vậy dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021