Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 24: Cường độ dòng điện sgk Vật lí 7 trang 66

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 66 Sgk Vật lí lớp 7

Trả lời câu hỏi C1 bài 24: Cường độ dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 66

C1.

a) Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vi miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và hình 24.2b vào bảng 1

Bảng 1

Ampe kếGHĐĐCNN
Hình 24.2a.....A.....A
Hình 24.2b..........A

b) Hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số.

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3)

d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế được trang bị cho nhóm em.

C2. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có

Bài làm:

a) Bảng 1

Ampe kếGHĐĐCNN
Hình 24.2a100mA10mA
Hình 24.2b6A0,5A

b) Ampe kế trong hình 24.2a và trong hình 24.2b dùng kim chỉ thị

Ampe kế trong hình 24.2c hiện số

c) Ở các chốt nối dây dẫn của ampe kế có một chốt ghi dấu "+" và một chốt ghi dấu "-"

d) Chốt điều chỉnh kim loại của ampe kế là núm tròn nằm ngay bên dưới gốc quay củà kim chỉ thị.

C2. Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng mạnh thì đèn càng sáng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021