Giải câu 2 bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát sgk Vật lí 7 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 Sgk Vật lí lớp 7

Khi ta thổi vào mặt bàn, bụi bay đi. Tại sao cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí ?

Bài làm:

Khi cánh quạt điện thổi gió mạnh, các cánh quạtđặc biệt là ở mép cánh quạt quay rất nhanh, cọ xát với không khí xung quanh nên bị nhiễm điện, chúng sẽ hút các hạt bụi có trong không khí vì thế sau một thời gian, ta thấy có nhiều bụi bám vào cánh quạt

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021