Giải vật lí 7: Bài tập 4 trang 70 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Bài tập 4: trang 70 - sgk vật lí 7

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 2,5V = .....mV;

b) 6kV = .....V;

c) 110V = .....kV;

d) 1200mV = .....V.

Bài làm:

Ta có 1 kV = 10V, 1V = 10mV

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,11kV;

d) 1200mV = 1,2V

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7