Giải câu 4 bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học sgk Vật lí 7 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 46 Sgk Vật lí lớp 7

Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không, có thể "trò chuyện" với nhau bằng cách chạm hai cái mũ của họ vào nhau. Hãy giải thích âm đã truyền tới tai hai người đó như thế nào ?

Bài làm:

Vì âm không truyền được qua chân không, nên hai nhà du hành phải chạm mũ của họ vào nhau để âm truyền qua môi trường chất rắn là mũ. Khi đó âm do người này nói ra được truyền qua mũ, và đến tai người kia

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021