Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm như hình 8.1 (SGK) là ảnh gì ? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 22 SGK lí 7)

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm như hình 8.1 (SGK) là ảnh gì ? So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn hay nhỏ hơn ?

Bài làm:

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm như hình 8.1 (SGK) là ảnh ảo do không hứng được trên màn chắn và ảnh này nhỏ hơn vật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7