Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ, cột không khí trong lọ sẽ dao động và phát ra âm. Hãy tìm cách kiểm tra xem có đúng khi đó cột khí dao động không.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 29 - SGK vật lí 7

Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ, cột không khí trong lọ sẽ dao động và phát ra âm. Hãy tìm cách kiểm tra xem có đúng khi đó cột khí dao động không.

Bài làm:

Để kiểm tra có phải cột khí dao động hay khoonng, ta có thể làm theo các cách sau đây.

  • Để vài mẩu giấy trong lọ, khi thổi vào thấy các mẩu giấy bay.
  • Trên miệng lọ để mỗi miếng vải mỏng, thấy miếng vải chuyển động.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021