Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

Sơ đồ mạch điện là gì? Hãy cho biết Ampe kế ở sơ đồ dưới đây mắc đúng hay sai? Vì sao?

Đáp án câu 2 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 7) Vật lý 7

Bài làm:

Sơ đồ mạch điện là hình biểu diễn các kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện

Ampe kế ở hình vẽ mắc sai vì ampe kế mắc song song với dụng cụ cần đo.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021