Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay, khum lại, sát vào vành tai đồng thời hướng tai về phía nguồn âm. Hãy giải thích tại sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 41 - SGK vật lí 7

Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay, khum lại, sát vào vành tai đồng thời hướng tai về phía nguồn âm. Hãy giải thích tại sao ?

Bài làm:

Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay, khum lại, sát vào vành tai đồng thời hướng tai về phía nguồn âm, do khi ta khum tay lại như thế, âm thanh gặp tay sẽ phản xạ lại, nên âm nghe to hơn, rõ hơn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021