Tất cả chúng ta hãy cùng nhau giữ im lặng và lắng tai nghe. Em hãy nêu những âm mà em nghe được và tìm xem chúng được phát ra rừ đâu.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 28 - SGK vật lí 7

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau giữ im lặng và lắng tai nghe. Em hãy nêu những âm mà em nghe được và tìm xem chúng được phát ra rừ đâu.

Bài làm:

Các âm thanh nghe được như: tiếng quạt đang quay, tiếng kim đồng hồ quay, lật sách vở,...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021