Giải câu 3 bài 18: Hai loại điện tích sgk Vật lí 7 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 52 Sgk Vật lí lớp 7

Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ ?

Bài làm:

Vì trước khi cọ xát, các vật vẫn trung hòa về điện, nên không hút được các vụn giấy

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021