Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng 1:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 34 - SGK vật lí 7

Quan sát dao động của đầu thước, lắng nghe âm phát ra rồi điền vào bảng 1:

Bài 12: Độ to của âm

Bài làm:

Cách làm thước dao động

Đầu thước dao động mạnh hay yếu?

Âm phát ra to hay nhỏ?

a) Nâng đầu thước lệch nhiều

Mạnh

to

b) Nâng đầu thước lệch ít

Yếu

Nhỏ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021