Giải câu 2 bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học sgk Vật lí 7 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy đánh dấu vào câu đúng:

A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng.

B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp.

C. Âm không thể truyền trong chân không.

D. Âm không thể truyền qua nước.

Bài làm:

Vì ánh sáng truyền nhanh hơn âm nên ta sẽ nhìn thấy chớp trước rồi mới nghe được tiếng sấm. Như vậy, câu A,B sai

Âm có truyền được trong nước nên câu D sai

Vậy chọn câu C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021