Người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây .

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 42 - SGK vật lí 7

Người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây . Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s.

Bài làm:

Âm phản xạ nhận được sau một giây => Quãng đường truyền là: 1500 (m)

=> Độ sâu của đáy biển là : 1500.0,5 = 750m

  • 149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021