Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. sgk Vật lí 7 trang 60

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 60 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua.

Bài làm:

Một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua: Bàn là, nồi cơm điện, bếp điện, ....

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021