Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

Biết ampe kế chỉ 0,15A, ampe kế $A_{2}$ chỉ 0,3A.

a) Hỏi hai bóng đèn mắc với nhau như thế nào?

b) Xác định chốt dương (+), âm (-) của ampe kế trên hình vẽ và chiều dòng điện chạy trong mạch.

c) Tìm số chỉ của ampe kế A.

Bài làm:

a) Hai bóng đèn mắc song song với nhau.

b) Cực của ampe kế và chiều dòng điện như hình vẽ:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

c) Do hai đèn mắc nối tiếp nhau nên:

= 0,15 + 0,3 =0,45A

Vậy ampe kế A chỉ 0,45A

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7