Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

a) Trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

b) Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh thủy tinh bị nhiễm điện. Hỏi mảnh lụa có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện gì? Tại sao? Biết rằng thanh thủy tinh nhiễm điện dương.

Bài làm:

a) Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

b) Mảnh lụa bị nhiễm điện và nhiễm điện âm

Vì khi cọ sát thì có một số electron dịch chuyển từ thanh thủy tinh sang mảnh lụa làm thanh thủy tinh mất bớt electron nên nhiễm điện dương, còn mảnh lụa nhận thêm electron nên nhiễm điện âm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021