Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 36 - SGK vật lí 7

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao ?

Bài làm:

Tiếng đàn phát ra sẽ to khi ta gảy mạnh, biên độ dao động lớn, nên phát ra âm thanh to.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021