Giải câu 5 bài 24: Cường độ dòng điện sgk Vật lí 7 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 68 Sgk Vật lí lớp 7

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao ?

Giải câu 5 bài 24: Cường độ dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 68

Bài làm:

Cách mắc ampe kế đúng chốt "+" của ampe kế nối với cực dương "+" của nguồn , chốt "-" của ampe kế nối với cực âm "-" của nguồn

Vậy ampe kế trong sơ đồ hình 24.4a được mắc đúng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021