Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này. sgk Vật lí 7 trang 58

  • 1 Đánh giá

Trang 58 Sgk Vật lí lớp 7

Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

Bài làm:

Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này. - sgk Vật lí 7 trang 58

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021