Giải vật lí 7: Bài tập 2 trang 86 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 86 - sgk vật lí 7

Giải vật lí 7: Bài tập 2 trang 86 sgk

Trong mỗi hình 30.1a,b,c,d, cả hai vật A,B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+ hay -) cho vật chưa ghi dấu.

Bài làm:

Cần lưu ý: Hai vật tích điện cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau

Với hình 30.1a, hai vật hút nhau và vật A mang điện tích + , nên vật B sẽ mang điện tích -

Với hình 30.1b, hai vật đẩy nhau và vật B mang điện tích - , nên vật A mang điện tích -

Với hình 30.1c, hai vật hút nhau và vật A mang điện tích - , nên vật B mang điện tích +

Với hình 30.1d, hai vật đẩy nhau và vật B mang điện tích + , nên vật A mang điện tích +

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lý 7