Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 16 SGK lí 7)

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

Bài làm:

Dùng thước để các khoảng cách A đến MN và A' đến MN và đo độ lớn của góc tạo bởi MN và AA'. Sau khi đo ta thấy khoảng cách từ A và A' đến MN là bằng nhau và AA' vuông góc với MN.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021