Vật lý 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 (Phần 6). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Nêu các tác dụng của dòng diện. Cho ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a) Có mấy loại điện tích, đó là những loại nào? Tương tác với nhau như thế nào?

b) Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

a) Trình bày sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

b) Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh thủy tinh bị nhiễm điện. Hỏi mảnh lụa có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện gì? Tại sao? Biết rằng thanh thủy tinh nhiễm điện dương.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

a) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện được dấu kín trong hộp. Dựa vào chiều của dòng điện hãy đánh dấu các cực của nguồn điện.

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

b) Cho mạch điện có sơ đồ. Hỏi phải đóng ngắt các công tắc như thế nào để:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 7

- Chỉ có Đ1 sáng.

- Chỉ có Đ2 sáng.

- Cả hai Đ1 và Đ2 đều sáng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021